Giang Nguyễn văn


1,738,037 views 30 videos 5,812 subscribers

Description3:16
nhạc chế hay
Giang Nguyễn văn
5,309 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

1:40
nhật bổn vẽ tranh cùng người đẹp...^^
Giang Nguyễn văn
1,681,329 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


11:14
Chung tử đơn những màn solo tuyệt đỉnh kungfu
Giang Nguyễn văn
755 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


2:59
trận đánh hay nhất chung tử đơn - lý liên kiệt
Giang Nguyễn văn
216 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


33:29
Thủy Hử những trận đánh kinh điển
Giang Nguyễn văn
1,318 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


4:47
hài vô đối không nhặt được mồm...=))
Giang Nguyễn văn
157 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

5:19
nhạc chế hay nhất 2016
Giang Nguyễn văn
449 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


2:26
cười vô đối với các bé
Giang Nguyễn văn
99 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

3:52
Hài vô đối
Giang Nguyễn văn
1,767 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)