Giang Nguyễn văn


1,843,901 views 30 videos 6,025 subscribers

Description33:29
Thủy Hử những trận đánh kinh điển
Giang Nguyễn văn
1,344 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

11:14
Chung tử đơn những màn solo tuyệt đỉnh kungfu
Giang Nguyễn văn
1,482 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


0:02
thánh quẩy vừa xúc vừa quấy vô đối
Giang Nguyễn văn
1,160 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

3:16
nhạc chế hay
Giang Nguyễn văn
5,559 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


2:59
trận đánh hay nhất chung tử đơn - lý liên kiệt
Giang Nguyễn văn
234 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

5:19
nhạc chế hay nhất 2016
Giang Nguyễn văn
486 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


2:26
cười vô đối với các bé
Giang Nguyễn văn
108 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

1:32:44
phim hành động hay nhất 2016
Giang Nguyễn văn
113 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


4:51
Bá đạo hot girl nói các kiểu tiếng...
Giang Nguyễn văn
1,772 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

3:05
Thánh chiến LOL hài vl
Giang Nguyễn văn
91 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)


4:47
hài vô đối không nhặt được mồm...=))
Giang Nguyễn văn
170 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)

3:52
Hài vô đối
Giang Nguyễn văn
2,019 views

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)